Giao Hàng | Cơ sở sản xuất Ngoc's | Sữa chua lắc Ngoc's TPHCM

Giao Hàng | Cơ sở sản xuất Ngoc's | Sữa chua lắc Ngoc's TPHCM

Giao Hàng | Cơ sở sản xuất Ngoc's | Sữa chua lắc Ngoc's TPHCM

29/11 đường số 11, P11, Gò Vấp Thành phố Hồ Chí Minh

Hướng dẫn Giao hàng